พนักงานคุณมีความตระหนักรู้ด้าน Cyber Security หรือไม่?


 

พนักงานในองค์กรของคุณ สามารถแยกแยะ อีเมลฟิชชิง ได้หรือไม่?

 
ProofPoint ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางอีเมล ได้ออกรายงานการสำรวจล่าสุด พบว่า เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วโลก ประสบปัญหาเรื่องการโจมตีแบบ ฟิชชิง (Phishing Attack) ซึ่งเป็นสถิติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 76% ซึ่งจากสถิติจำนวนการโจมตีแบบฟิชชิ่งที่เพิ่มขึ้นนั้นพบว่า เป็นการโจมตีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีเป้าหมายอยู่ที่สิ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่ในองค์กรของคุณ ปัจจัยสำคัญหลัก ในการป้องกันการโจมตีเหล่านี้ได้คือ การอบรมให้ความรู้กับพนักงานของคุณ เพื่อลดความเสี่ยง และรู้เท่าทันการโจมตีเบื้องต้น ก่อนทำการคลิก (Click Smart) อ่านอีเมลใดใด
 

ลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มความรู้ให้พนักงานในองค์กร

 
เรามีความยินดีที่จะเสนอแผนผังการตัดสินใจในเรื่องการป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิ่งเบื้องต้นนี้ให้คุณฟรี เพื่อทำแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้แก่พนักงานของคุณ ในด้านการสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แผนผังนี้ สามารถครอบคลุมและแสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนและวิธีการยืนยันอีเมลที่ไม่รู้จัก เพื่อปกป้องข้อมูลและอุปกรณ์ภายในองค์กร ซึ่งเขียนด้วยภาษาอังกฤษง่าย ๆ โดยคุณสามารถดาวน์โหลด แผนผังคำแนะนำการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอีเมลฟิชชิ่ง และ เริ่มทำขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนพนักงานของคุณ จากความเสี่ยงเป็นความพร้อมในการป้องกัน ฟรี ที่นี่
 
สนใจผลิตภัณฑ์ ProofPoint Security Awareness Training หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : Info@Infosec.co.th