บริการดูแลและให้คำปรึกษาโซลูชั่น (MSP)


บริการดูแลและให้คำปรึกษาโซลูชั่นที่เหมาะสมของระบบ Security โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อที่จะสามารถช่วยบริหารจัดการและใช้งานระบบ Security ต่างๆ ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ