บริการตรวจสอบและแจ้งเตือน


จากการบังคับใช้กฎหมายของไทยและกฎระเบียบมาตรฐานของ GLBA, HIPPA, ITIL และอื่น ๆ INFOSEC เสนอบริการที่ดำเนินการด้าน Digital intelligence และการตรวจสอบบนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และน่าสงสัยเกี่ยวกับองค์กรของคุณจากนั้นดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงและมีการแจ้งเตือนข้อมูลเหล่านี้ไปที่องค์กรของคุณ