งานสัมมนา “New Threat New Tool by ProofPoint” 7-8 กรกฏาคม 2566


เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีการโจมตีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบข้อมูลหรือเครือข่ายที่ไร้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
บริษัท อินโฟ ซีเคียวริตี้ คอนซัลแทนต์ จำกัด และ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด จึงจับมือร่วมกัน เพื่อจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “New Threat New Tool by ProofPoint” ในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี
เพื่อแนะนำ ProofPoint ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยของโลก เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวกับทุกระดับองค์กร ถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ และ Feature ที่ยอดเยี่ยมของ ProofPoint ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงภัยคุมคามใหม่ๆ และวิธีการรับมืออย่างทันท่วงที