พนักงานคุณมีความตระหนักรู้ด้าน Cyber Security หรือไม่?
พนักงานในองค์กรของคุณ สามารถแยกแยะ อีเมลฟิชชิง ได้หรือไม่?
READ MORE
Business Email Compromised (BEC) and Email Fraud Prevention
BEC หรือ Email Fraud คืออะไร? หมายถึงการใช้ช่องทางการโจมตีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลเพื่อหลอกลวงผู้รับให้ทำสิ่งใด
READ MORE