บริการติดตั้งและฝึกอบรม
ดำเนินการติดตั้งระบบด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลังจากการติดตั้งเราจะสนับสนุนคุณด้วยทีมฝึกอบรม เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ปัญหา และความรู้ทางด้านเทคนิค เพื่อให้การใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
READ MORE
บริการตรวจสอบและแจ้งเตือน
จากการบังคับใช้กฎหมายของไทยและกฎระเบียบมาตรฐานของ GLBA, HIPPA, ITIL และอื่น ๆ INFOSEC เสนอบริการที่ดำเนินการด้าน Digital intelligence และการตรวจสอบบนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และน่าสงสัยเกี่ยวกับองค์กรของคุณจากนั้นดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงและมีการแจ้งเตือนข้อมูลเหล่านี้ไปที่องค์กรของคุณ
READ MORE
บริการให้คำปรึกษา
ให้คำแนะนำในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ โซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้องค์กรปลอดภัยจากภัยคุยคามทั้งภายในและภายนอก เช่น การจัดการข้อมูล , การบังคับใช้กฎหมาย , กฎระเบียบมาตรฐาน และ KPI
READ MORE
บริการดูแลและบำรุงรักษา
บริการดูแลหลังการติดตั้งระบบ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ระบบกำลังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพ
READ MORE
บริการประเมินความปลอดภัย
ให้เราประเมินปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือบริการเฉพาะด้านบนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณ และการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบไอทีและกระบวนการทางธุรกิจของคุณรวมถึงแนะนำขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงของการโจมตีในอนาคต
READ MORE
บริการดูแลและให้คำปรึกษาโซลูชั่น (MSP)
บริการดูแลและให้คำปรึกษาโซลูชั่นที่เหมาะสมของระบบ Security โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อที่จะสามารถช่วยบริหารจัดการและใช้งานระบบ Security ต่างๆ ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
READ MORE