Algosec
Firewall Policy Management
อัลโกเซค เป็น Software ที่ใช้จัดการ policy ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยชนิดต่างๆ เช่น Firewall , IPS และสามารถบริหารเครือข่ายจากส่วนกลางได้ รวมทั้ง รองรับหลายหลาย Product ทำให้เห็นภาพระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนแบบไดนามิค และ สามารถปรับแต่ง policy firewall ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วย AlgoSec คุณสามารถเปลี่ยนนโยบายความปลอดภัยตามกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสศูนย์ประเมินความเสี่ยงเชิงรุกและสร้างความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดหาการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือการปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับธุรกิจอย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชั่นเพื่อเร่งการส่งมอบให้เป็นการผลิตและอื่น ๆ อีกมากมาย