Proofpoint PSAT
Security Awareness Training
พรูฟพ้อย พีแซส เป็น ซอฟท์แวร์ SAAS ฝึกอบรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อภัยคุกคามต่างๆ ทางอีเมล์ ทางเว็บ ทางมือถือ เรามีแพลตฟอร์ม Phishing Simulate พร้อมบทเรียน การฝึกอบรม มากกว่า 30 โมดูล เป็นลักษณะการฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ รองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทย เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบัน
พรูฟพ้อย ซีเคียวริตี้ อะแวร์เนส เทรนนิ่ง : ภัยคุกคามในปัจจุบันส่วนใหญ่ล้วนอาศัยมนุษย์เพื่อเปิดช่องทางให้สามารถเข้าถึงองค์กรได้ โซลูชั่น การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยนี้ จะช่วยให้พนักงานของคุณ สามารถการตรวจสอบ คัดกรอง วิเคาระห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่า ต้องทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่แท้จริง ด้วยการให้การข้อมูลความรู้ การฝึกอบรม และการจำลองสภาณการณ์จริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย วิธีการที่เน้นให้ คนเป็นศูนย์กลางการป้องกันภัยของเราสามารถลดการโจมตีแบบฟิชชิงและการติดมัลแวร์ได้มากถึง 90% และโซลูชั่นของเราได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Leader ใน Gartner Magic Quadrant เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน