“ We provide IT security system needs with ranging from
a personal user, to small or large businesses ”

Votiro

Secure File Gateway

โวทิโร เป็นซอฟท์แวร์ โซลูชันรักษาความปลอดภัยของไฟล์ เพียงโซลูชั่นเดียว ที่สามารถรับรองไฟล์ทั้งหมดที่ผ่านเข้าสู่องค์กรของคุณ มีความปลอดภัย และ ป้องกัน 100% จาก ไฟล์ Weaponized 

READ MORE

Proofpoint PSAT

Security Awareness Training

พรูฟพ้อย พีแซส เป็น ซอฟท์แวร์ SAAS ฝึกอบรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อภัยคุกคามต่างๆ ทางอีเมล์ ทางเว็บ ทางมือถือ เรามีแพลตฟอร์ม Phishing Simulate พร้อมบทเรียน การฝึกอบรม มากกว่า 30 โมดูล เป็นลักษณะการฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ รองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทย เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบัน

READ MORE

Algosec

Firewall Policy Management

อัลโกเซค เป็น Software ที่ใช้จัดการ policy ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยชนิดต่างๆ เช่น Firewall , IPS และสามารถบริหารเครือข่ายจากส่วนกลางได้ รวมทั้ง รองรับหลายหลาย Product ทำให้เห็นภาพระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนแบบไดนามิค และ สามารถปรับแต่ง policy firewall ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

READ MORE

Core Security

Penetration Testing & Tools

โซลูชันสำหรับสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Think Like Attackers” เพื่อให้ทราบได้ว่าระบบขององค์กร รวมไปถึงแอพพลิเคชันมีช่องโหว่หรือจุดอ่อนที่ตำแหน่งใด และความเสี่ยงไหนที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก ผู้ดูแลระบบสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและออกมาตรการควบคุมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

READ MORE

ObserveIT

Insider Threat Software

ออฟเซิร์ฟ ไอที เป็น ซอฟแวร์ที่ใช้บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานในองค์กร สามารถแสดงผลเป็นวิดีโอภาพ ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึก สามารถนำกลับมาค้นหา คำสั่งต่างๆ เพื่อดูหรือตรวจสอบได้ ทั้งสามารถทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน หรือ ทำผิดเงื่อนไข ทำหน้าที่เหมือนมีกล้องวงจรปิดที่เครื่อง Server หรือ เครื่อง Client

READ MORE

CyberObserver

Comprehensive Cybersecurity Management

ไซเบอร์ ออฟเซิร์ฟเวอร์ เป็นเครื่องมือในการ ดู (Monitor) ตรวจสอบ(Auditor) จัดการปัญหา(Manage) ภาพรวมของอุปกรณ์ Security network ทั้งหมดที่มีในองค์กร ที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือทำงานผิดพลาด หรือขาดการ Update เพื่อให้การป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์สมบูรณ์ ออกแบบมาเป็นหน้าต่างเดียว ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับ CISOs ,CIOs, และ SOC

READ MORE

Checkmarx

Application Security Testing and Static Code

เช็คมาร์ค เป็น โปรแกรมตรวจสอบ Source Code ก่อนการ Compile หรือเรียกว่า SAST (Static Application Security Testing) ใช้เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด หรือ สแกนความเป็นไปได้ที่อาจเกิดช่องโหว่พร้อมทั้งให้คำแนะนำและจุดที่ต้องแก้ไข Code เพื่อให้ Application สามารถทำงานได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมและสคริปต์มากกว่า 25 ภาษา

READ MORE

Proofpoint

Email Security Solutions

พรูฟพ้อยท์ เป็น โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยระบบ Email ในองค์กร เพื่อป้องกันผู้ใช้งานอีเมล ได้รับผลกระทบจากภัยที่มาจากอีเมล เช่น Spam , Phishing mail เป็นต้น เรามี Feature หลัก 5 ส่วนในการป้องกัน ได้แก่ Dynamic Reputation, Spam engine ,Virus engine , Zero Hour และ Smart Search Forensic ที่สามารถช่วย Admin ในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงฟังก์ชั่นในการป้องกันการโจมตีแบบ Advanced Persistent Threats (APT)

READ MORE